Liturgiai jegyzetek

A LTURIGA I JEGYZETEK A Z 1962 HAGYOMÁNYOS LATIN ZSOLOZSMÁRA VONATKOZNAK.

INDEX

A Vízkereszt idoszaka (2022 I. 5-2022 I. 13)

A nagyböjt időszaka. -2022  III. 2  -2022 IV. 2)

A nagyböjt időszaka. -2022  III. 2  -2022 IV. 2)

A nagyböjt idoszaka 4 és fél hét hosszú, hamvazószerdától a nagyböjt 4. vasárnapját követo hét végéig tart.

A hétköznapok 3. osztályúak, kivéve a hamvazószerdát (1. osztályú hétköznap. és a nagyböjt 1. vasárnapját követo héten a kántorböjt 3 napja, amely ek 2. . osztályú hétköznapok.

A Bűnbánati dőszak mellett az egyetlen másik évszak, ahol 3. osztályú ünnepi napok vannak, az advent. Van azonban egy különbség. Advent idején a 3. osztályú ünnepek elsobbséget élveznek a 3. osztályú hétköznapokkal  szemben. A teljes nagyböjti idoszak alatt csak az 1. és 2. osztályú ünnepeket ünneplik, míg a 3. osztályú ünnepekrol egyszeruen megemlékeznek az ad Laudes-en.

Az 1. és 2. osztályú ünnepeken az arra  eső nagyböjti hétköznaokról ad Laudes és az ad Vesperas liturgikus  óráin  is megemlékeznek

A Septaguesima elokészíto évadában néhány vezeklési funkció, például az Alleluia helyettesítése Laus tibi Domine Rex aeternae gloriae-vel (Dicséret neked, az örök dicsoség királya), a Te Deum hiánya az ad Matutinum végén, és az ad Laudes ii (amelybn az  első zsoltár minden napa az 50.-ik- Miserere) használata. Mindezek a funkciók megmaradnak. Szerdán és pénteken ad Laudes és ad Vesperas részeként hossyabb könyörgés van csatolva a z utolsó Oratio (Könyörgés) előtt.befejezo Oratio elott. Az Oratio testtartása állóról térdelore változik.

A nagyböjtnek több sjátossága is van.gvan.. Ugyanaz az Invitatorium (Invitatory), Capitulum (fejezet), Hymnus (Himnusz), Responsorium (Response), Versiculus (Versi) és Antiphonae (Antifónák)s) hangzzanak el  minden nap minden órájában.

Az ad Matutinum nál a 3 lecke mindég az egyházatyák által a szent evangéliumhoz fuzött kommentárja. A nagyböjti liturgia  használata a nagyböjt 1. Vasárnap.a elotti szombaton kezdodik, és nem hamvazószerdán.

A Vízkereszt idoszaka (2022 I. 5-2022 I. 13)A

Vízkereszt idoszaka a karácsonyi ciklus  második része. Vízkereszt elso vesperájával kezdodik január 5-én, és  Urunk megkeresztelkedésének emlékünnepén, január 13-án ad Completoriummal zárul .

Ennek az évszaknak a fo jellemzoje a pompa, a három mágus hódolatának képeivel, akik aranyat, mirhát és tömjént hoznak Isten újonnan megszületett, megtestesült Igéjének  amely mindeddig rejtve volt a világ elol.

Vízkereszt ünnepe I. osztályú, egykori oktávja,is volt. Urunk megkeresztelkedése emlékünnepe másodosztályú ünnep. A hétköznapok negyedik osztályúak. Vízkereszt idején nincs más ünnep, csak egy negyedik osztályú megemlékezés. Szombaton   Szűzanya negyedik osztályú szombati ünnepét tartjuk.

Vízkereszt utáni elso vasárnapon a Szent Család ünnepét tartják, és a vasárnapról nem emlékeznek meg. A hétköznapokon  a szövegeket  vízkereszt ünnepéből vesszük, . de  minden napnak megvan a maga külön  Benedictus és Magnificat antifónája.

Az Oratio (könyörgés) a vízkereszt ünnepe a vízkereszt utáni elso vasárnapot megelozo  napokon esetében a vízkereszt ünnepén mondott Oratio,  a vízkereszt utáni elso vasárnapon a vasárnap utáni Oratio mondandó.

A Te Deumot az ad Matutinum végén mondják, még hétköznapokon is.napokon is.

Az ad Matutinum olvasmányai Szent Pálnak a vízkereszt utáni elso vasárnap elott a rómaiakhoz írt levelébol és  vasárnap utáni korinthusiakhoz írt elso levélbol származnak.

Imádkozzunk, hogy Isten nyilvánítsa ki számunkra is az O kívánságait, hogyan szolgáljuk Ot a legjobban!

Vízkereszti köszöntő (

A böjti időszak (-2022 III. 2-  -2022 IV. 2 ) 

A böjt időszaka a húsvét előtti bűnbánó időszakának  első része. A nagyböjti időszak második része a szenvedés időszaka.

A böjti időszak 4 és fél hét hosszú, hamvazószerdától a nagyböjt 4. vasárnapját követő hét végéig tart.

A hétköznapok  3. osztályúak, kivéve hamvazószerdát (1. osztályú hétköznap) és a Nagyböjt 1. vasárnapját követő hét 3 kántornapokat,, amelyek 2. osztályúak.

A nagyböjt mellett  a másik évszak, amelyen  3. osztályú hétköznapok vannak, az Advent. Van azonban különbség. Advent idején a 3. osztályú ünnepek elsőbbséget élveznek a 3. osztályú hétköznapokkal  szemben. A nagyböjti időszak alatt  csak az 1. és a 2. osztály ünnepeit ünneplik, amíg a 3. osztályú ünnepekre egyszerűen ad Laudes alkalmával emlékeznek.

Az 1. és 2. osztályú ünnepeken a nagyböjti hétköznapra  emlékeznek mind az ad Laudes, mind az ad Vesperas alkalmával.

Nár a   böjtbebezető időszakra is  jellemző bűnbánati hangulat,  például az Alleluia  Laus tibi Domine Rex aeternae gloriae-ra(Dicséret neked, az örök dicsőség királyának) változik, nincs Te Deum az ad Matutinum végén, és az ad Laudes formája az ad Laudes II. Mindezek a funkciók megmaradnak, és további könyörgésekkel  (Preces) egészül ki az ad Laudes és ad Vesperas minden szerdán és pénteken, a befejező Oratio (könyörgés)  előtt. Az Oratio testtartása állva térdelésre változik.

A nagyböjtnek is megvannak a maga Properjei… Ugyanaz az Invitatorium (Meghívó), Capitulum (Fejezet), Hymnus (Himnusz), Responsorium (Válasz), Versiculus (Vers) és Antiphonae (Antifónák) mondandók, minden hétköznapon..

Az ad Matutinumnál a 3 lecke az egyház atyáinak a Szent Evangéliumhoz fűzött kommentárjainak kivonata, és nem a Szentírás más részei, mint más évszakokban.

A nagybőjti Propers használata a e a nagyböjt első vasárnapja előtti ad Vesperas-kor kezdődik, és nem hamvazószerdán.

Himnuszok  a hagyományos  zsolozsmából itt tlálhatók:

http://divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl