Liturgiai jegyzetek

Himnuszok  a hagyományos  zsolozsmából ITT TALÁLHATÓK.

Forrás: http://divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl