Liturgiai jegyzetek

Vízkereszt idoszaka (Január 5-Január 13) – 1962 -es Rubrika.

Epiphany4

A Vízkereszt idoszaka a karácsonyi ciklus  második része. Vízkereszt elso vesperájával kezdodik január 5-én, és  Urunk megkeresztelkedésének emlékünnepén, január 13-án ad Completoriummal zárul .

Ennek az évszaknak a fo jellemzoje a pompa, a három mágus hódolatának képeivel, akik aranyat, mirhát és tömjént hoznak Isten újonnan megszületett, megtestesült Igéjének  amely mindeddig rejtve volt a világ elol.

Vízkereszt ünnepe I. osztályú, egykori oktávja,is volt. Urunk megkeresztelkedése emlékünnepe másodosztályú ünnep. A hétköznapok negyedik osztályúak. Vízkereszt idején nincs más ünnep, csak egy negyedik osztályú megemlékezés. Szombaton   Szűzanya negyedik osztályú szombati ünnepét tartjuk.

Vízkereszt utáni elso vasárnapon a Szent Család ünnepét tartják, és a vasárnapról nem emlékeznek meg. A hétköznapokon  a szövegeket  vízkereszt ünnepéből vesszük, . de  minden napnak megvan a maga külön  Benedictus és Magnificat antifónája.

Az Oratio (könyörgés) a vízkereszt ünnepe a vízkereszt utáni elso vasárnapot megelozo  napokon esetében a vízkereszt ünnepén mondott Oratio,  a vízkereszt utáni elso vasárnapon a vasárnap utáni Oratio mondandó.

A Te Deumot az ad Matutinum végén mondják, még hétköznapokon is.napokon is.

Az ad Matutinum olvasmányai Szent Pálnak a vízkereszt utáni elso vasárnap elott a rómaiakhoz írt levelébol és  vasárnap utáni korinthusiakhoz írt elso levélbol származnak.

Imádkozzunk, hogy Isten nyilvánítsa ki számunkra is az O kívánságait, hogyan szolgáljuk Ot a legjobban!

Vízkereszti köszöntő (

A böjti időszak (-2021 II. 17–  -2021 III. 20) 

A böjt időszaka a húsvét előtti bűnbánó időszakának  első része. A nagyböjti időszak második része a szenvedés időszaka.

A böjti időszak 4 és fél hét hosszú, hamvazószerdától a nagyböjt 4. vasárnapját követő hét végéig tart.

A hétköznapok  3. osztályúak, kivéve hamvazószerdát (1. osztályú hétköznap) és a Nagyböjt 1. vasárnapját követő hét 3 kántornapokat,, amelyek 2. osztályúak.

A nagyböjt mellett  a másik évszak, amelyen  3. osztályú hétköznapok vannak, az Advent. Van azonban különbség. Advent idején a 3. osztályú ünnepek elsőbbséget élveznek a 3. osztályú hétköznapokkal  szemben. A nagyböjti időszak alatt  csak az 1. és a 2. osztály ünnepeit ünneplik, amíg a 3. osztályú ünnepekre egyszerűen ad Laudes alkalmával emlékeznek.

Az 1. és 2. osztályú ünnepeken a nagyböjti hétköznapra  emlékeznek mind az ad Laudes, mind az ad Vesperas alkalmával.

Nár a   böjtbebezető időszakra is  jellemző bűnbánati hangulat,  például az Alleluia  Laus tibi Domine Rex aeternae gloriae-ra(Dicséret neked, az örök dicsőség királyának) változik, nincs Te Deum az ad Matutinum végén, és az ad Laudes formája az ad Laudes II. Mindezek a funkciók megmaradnak, és további könyörgésekkel  (Preces) egészül ki az ad Laudes és ad Vesperas minden szerdán és pénteken, a befejező Oratio (könyörgés)  előtt. Az Oratio testtartása állva térdelésre változik.

A nagyböjtnek is megvannak a maga Properjei… Ugyanaz az Invitatorium (Meghívó), Capitulum (Fejezet), Hymnus (Himnusz), Responsorium (Válasz), Versiculus (Vers) és Antiphonae (Antifónák) mondandók, minden hétköznapon..

Az ad Matutinumnál a 3 lecke az egyház atyáinak a Szent Evangéliumhoz fűzött kommentárjainak kivonata, és nem a Szentírás más részei, mint más évszakokban.

A nagybőjti Propers használata a e a nagyböjt első vasárnapja előtti ad Vesperas-kor kezdődik, és nem hamvazószerdán.

Himnuszok  a hagyományos  zsolozsmából itt tlálhatók:

http://divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl