Magyaroknak magyarul

Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris Institute
Residentia Beatus Vilmos Apor
P. O. Box 4025
Tyler TX 75712 USA
e-mail (drótposta): servitores5 (at) gmail (dot) com
WEB: (portál) https://servitoresbrigittini.wordpress.com/

Szeretettel várunk minden magyart, akár látogatásra akár levelezésre!

06-10-2012Tyler

Cikkek  tartalomjegyzéke:

  1. Kik vagyunk  és mit csinálunk?
  2. The Brigittines of the  Order of the most Holy Saviour” (A Brigittinák Legszentebb  Megváltó Rendje )
  3. The  Latin  Traditional Brigttine Divine  Office (A hagyományos latin Brigittina zsolozsma)
  4. The Brigittine path -from Servitores Reginae Apostolorum Institute to Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris . The Brigittina  út-  A Servitores Reginae Apostolorum Institute  a Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris Institute lesz)

A 3 angolnyelvű cikket  szándékomban van  magyarra lefordytani Addig is, itt wan angolul! Kattinktasanak a címre s akkor kinyílik a  pdf  dokumentum!

BRIG1-History-Brigittines

BRIG2-DO

BRIG3-BSSI

 

1. KIK VAGYUNK ÉS MIT CSINÁLUNK?

Brigittines

A Brigittini Servitores Sancitissimi Salvatoris Institute a katolikus hívek nyilvánosan elsimert közössége a tyleri (Texas, USA) egyházmegyében

A Brigittini Servitores missziója segíteni a Szentatyát és a püspököket, hogy hajtsák végre a célokat amelyeket a II János Pál pápa az ő 1988 –as Ecclesia Dei adflicta apostoli levelében és Benedek pápa az ő 2007 -es Summorum Pontificum apostoli levelében, kifejtettek -, hogy a hagyományos latin katholikus liturgia (beleértve a latin trenti szentmisét Tridentine Mass) a római rítus legyen hozzáférhetőbbé hagyományos beállítottságú katholikusok számára.

A Brigittini Servitores lényegében szemlélődő közösség. Imádságos és áldozatos os életünket , egy szigoruan meghatározott szabály szerint éljük.
Imaéletünk középpontjában a szentmise és a zsolozsma áll.. Mi pápai engedéllyel követjük az 1962- ben jóváhagyott latin liturgiát, beleértve mind a latin szentmisét, mind a latin zsolozsmát

Az Intézet munkájának középpontjában a következő feladatok állnak:
1. A zsolozsma nyilvános és közös mondásáank szorgalmazása, segítve a katolikus híveket, hogy megismerjék és értékeljék a zsolozsmát és tudjanak közös imádkozásában résztvenni..
2. A latin műveltség előmozdítása konferenciák, formális tanfolyamokt és levelező kurzusok segítségével
3. Munkánk iránt érdeklődőf papokkal, szerzetesekkel és világiakkal lapcsolatot tartani. hagyományos latin liturgia és a munka a Servitores.
4. Információt szolgáltatni arról, hol vannak itemplomok, plébániák és szerzetesrendek ahol ahagyományos latin liturgia van használatban és egyéb erre vonatkozó információkat, kőzőlni.
5. Segíteni másokat konferenciákat szervezni számára, akiket élrdekel a hagyományos latin liturgia.
Szeretettel várunk minden magyart, akár látogatásra akár levelezésre!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s