Magyaroknak magyarul

Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris Institute
Residentia Beatus Vilmos Apor
P. O. Box 4025
Tyler TX 75712 USA
e-mail (drótposta): servitores5 (at) gmail (dot) com
WEB: (portál) https://servitoresbrigittini.wordpress.com/

06-10-2012Tyler

Cikkek  tartalomjegyzéke:

A cikkek  tatalom jegyzéke a “Kik vagyunk  és mit csinálunk” bemutatkozó cikk alatt találhatók.

 

1. KIK VAGYUNK ÉS MIT CSINÁLUNK?

Brigittines

A Brigittini Servitores Sancitissimi Salvatoris Institute a katolikus hívek nyilvánosan elsimert közössége a tyleri (Texas, USA) egyházmegyében

A Brigittini Servitores missziója segíteni a Szentatyát és a püspököket, hogy hajtsák végre a célokat amelyeket a II János Pál pápa az ő 1988 –as Ecclesia Dei adflicta apostoli levelében és Benedek pápa az ő 2007 -es Summorum Pontificum apostoli levelében, kifejtettek -, hogy a hagyományos latin katholikus liturgia (beleértve a latin trenti szentmisét Tridentine Mass) a római rítus legyen hozzáférhetőbbé hagyományos beállítottságú katholikusok számára.

A Brigittini Servitores lényegében szemlélődő közösség. Imádságos és áldozatos os életünket , egy szigoruan meghatározott szabály szerint éljük.
Imaéletünk középpontjában a szentmise és a zsolozsma áll.. Mi pápai engedéllyel követjük az 1962- ben jóváhagyott latin liturgiát, beleértve mind a latin szentmisét, mind a latin zsolozsmát

Az Intézet munkájának középpontjában a következő feladatok állnak:
1. A zsolozsma nyilvános és közös mondásáank szorgalmazása, segítve a katolikus híveket, hogy megismerjék és értékeljék a zsolozsmát és tudjanak közös imádkozásában résztvenni..
2. A latin műveltség előmozdítása konferenciák, formális tanfolyamokt és levelező kurzusok segítségével
3. Munkánk iránt érdeklődőf papokkal, szerzetesekkel és világiakkal lapcsolatot tartani. hagyományos latin liturgia és a munka a Servitores.
4. Információt szolgáltatni arról, hol vannak itemplomok, plébániák és szerzetesrendek ahol ahagyományos latin liturgia van használatban és egyéb erre vonatkozó információkat, kőzőlni.
5. Segíteni másokat konferenciákat szervezni számára, akiket élrdekel a hagyományos latin liturgia.
Szeretettel várunk minden magyart, akár látogatásra akár levelezésre!

Cikkek  tartalomjegyzéke:

  1. 2014 december 1.-én     –  Adventi üdvözlet
  2. 2014 december 16.-án   – A Mária  Ó  antifónák
  3. 2014 december 24.-én   – Karácsonyi  kiáltvány
  4. 2016 február 10.-én C    – Nagyböjti gondolatok
  5. 2017 november  30.-án  – Advent alatt készüljünk fel karácsonyra!
  6. 2018 május 10.-én        –  Készüljünk fel a a pünkösdi kegyelmek ajámdékaia
  7. 2í19 június 16.-án!       – Emlékezzünk imádságos  olélekkel!

A LEGÚJABB CIKK: 

EMLÉKEZZÜNK IMÁDSÁGOS LÉLEKKEL! (2019 VI. 16)

 

ELŐZŐ  CIKKEK

A legrégibb cikk van  a legfelül

1. ADVENTI ÜDVÖZLET (2014 XII. 1)

Kegyelemteljes  adventet kívánok mindenkinek!

01-01AdventHU

Ennek a  latin himnusznak a fordítása következő WEB –oldalról  való:

http://divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

Ezen a portálon a zsolozsmának  többféle változata található  latinul, angolul és többnyire, de nem minden esetben, magyarul.:

A legtöbbje azoknak, akik a hagyományos latin  liturgiához kötődnek, a ”Rubrics 1960” . alatt taláható változatot használják. Ezt XXIII. János  pápa aaltt  hagyták jóvá és mondása  most is engedélyezett.

2. A MÁRIA Ó ANTIFÓNÁK (2014 XII. 16)

Adja meg mindannyiunknak a Jóisten a karácsonyt előkészítő buzgó és áhitatos advent kegyelmét! Ehhez segítségént csatoljuk a  Mária antifóniákat

                                      A Magnificat O antifóniái

December 17

O Sapientia *quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam

, Ó, Bölcsesség! * Te a magasságbeli Isten ajkán születtél, erőddel elérsz a világ egyik végétől a másikig, és üdvösen igazgatod a világmindenséget: jöjj, taníts meg minket okosan élni!

 December 18

O Adonai * et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento.

Ó, Urunk és népednek vezérlő Fejedelme! * Te megjelentél Mózesnek az égő csipkebokorban, és neki a Sínai-hegyen törvényt adtál: Jöjj, válts meg minket kitárt karoddal!

 December 19

O radix Jesse * qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem Gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, jam noli tardare.

Ó, Jessze gyökeréből támadt Sarj! *! Te jel vagy a népek számára; elnémulnak a királyok előtted, és epedve várnak a nemzetek: Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra!

 December 20

O clavis David *et sceptrum domus Israel; qui aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit: veni, et educe vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.

Ó, Dávid kulcsa, * és Izrael királyi pálcája! Amit te megnyitottál, azt senki be nem zárja, amit te bezártál, azt senki ki nem nyitja: jöjj, szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek!

 December 21

O Oriens *splendor lucis aeternae, et sol justitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis,

Ó, szent Virradat! * Te az örök világosság Fényessége és az igazságosság Napja vagy: jöjj, és világosítsd meg azokat, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek!

 December 22nd

O Rex Gentium, *, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.

Ó, nemzetek Királya *, és szívük Kívánsága, az Egyház Szegletköve! Te egybekapcsolod regi és új választott népedet: jöjj, üdvözítsd az embert, akit a föld anyagából alkottál!

December 23

O Emmanuel * Rex et legifer noster, exspectatio Gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos Domine Deus noster.

Ó Emmanuel * törvényhozó Királyunk! Te üdvözíted a reád várakozó népeket: Jöjj és üdvözíts minket, Urunk, Istenünk!

KARÁCSONYI KIÁLTVÁNY (2014 XII. 24)

A karácsonyi Kiáltvány a római Martirológiumban A hagyományoszsolozsmában ezt az ad Primam keretében mondják vagy  éneklik, szokás szerint az esemény előtti napon.

5190 évvel az után, mikor Isten teremtette az eget és a földet; A 2950 évvel az özönvíz  után; 2015 évvel Ábrahám; születése után. 1510. év az után, hogy Mózes kivezette Izrael népét Egyiptomból; A 1030 esztendejében az után, hogy Dávid felkent király lett;

Dániel prófátációja szerint a hatvanötödik hétben

 A 194. – ik. Olimpia évében; Róma alapítása után hétszázötvenkét esztendőveln; Octavianus Augustus uralkodásának 42.-ik évében, amikor az egész világon béke volt, a világ hatodik korában

Jézus Krisztus az örökkévaló Isten és az örök Atya Fia, óhajtván, hogy megszentelje a világot az ő irgalmas jövetelével, fogantatva a Szentlélektől, és kilenc hónappal fogantatása után, megszületett a júdeai Betlehemben Szűz Máriatól, testet öltvén.

Kegyelemteljes krácsonyt kívánunk mindenkinek!  

NAGYBÖJTI GONDOLATOK (2016 II. 10) 

Könnyezzünk és örvendezzünk! Sirassuk  bűneinket, ám boldogítson  az a tudat, hgy adatott nekünk e szent  időszak, nemcsak arra, hogy  büneinkért vezekeljünk, de azért is, hgy a világ bűneiért engeszteljük a Jóistent imádsággal. bőjtöléssel, adakozással, önmegtartóztatással.

5. ADVENT ALATT  KÉSZÜLJÜNK  FEL  KARÁCSONYRA! (2017 XI. 30)

Menjünk el betlehemezni ahogyan otthon szokás!

Itt van egy  szép szöveg Mogyoródról!

https://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=292

KÉSZÜLJÜNK FEL  A PÜNKÖSDI KEGYELMEK AJÁNDÉKAIRA! (2018 v. 10.) 

Kezdjük  a Szentlélek novénát pénteken!

Magyar-angol forma:  HolyGhostnov-EN-HU

Illusztrált angol forma:   HolyGhostnov -all

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s