Új hírek, cikkek

1917 április  22.-én

Húsvéti gondolatok

Ebben az örömteljes húsvéti  időben  a Brigittiánus  zsolozsma  imája kitünően  összeföglalja a megváltás és a  feltámadás misztériumát, serkentvén minket elmélkedésre a húsvéti iidőszak szent titkairól,  hálásszívü és imádságos lelkülettel.

A Brigittiánus  zsolozsma imája:

Prosit nobis semper omnipotens Pater et praecipue inter haec Paschalia Filii tui solemnia continuata Dei Genetricis et Virginis Mariae memoria quae et astitit vulnerata caritate in Cruce pendenti et astat nunc a dexteris Regina in coelo regnanti eidem Domino nostro Jesu Christo Filio tuo.  Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus.  Amen.

 Fordítás

Mindenható Atyánk, segítségünkre szolgál, különösen a húsvéti  időben,megemlékezni  a Szűzanyáról,  Istene  anyjáról,  aki szeretettől megsebezve állt a kereszten függő Urunk, Jézuys Krisztus  oldalán és most áll ugyanazon Jézus Krisztus  Urunk oldalán, aki él és uralkodik a mennyben, az Atyával és a Szentlélekkel együtt . Ámen.

A mennybementel időszakában…

Ascension3

Kérjük a Jóisent, hogy ahogy  imánk a földről a mennybe száll, úgy szálljon le szent kegyelme  a mennyből a földre ránk!

Ascension1

 

Himnuszok  a hagyományos  zsolozsmából.

Forrás: http://divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl