Új hírek, cikkek

Cikkek  tartalomjegyzéke:

A “A legújabb cikk” mindég az első és az  utolsó. Az “Előző cikkek”   a tartalomjegyzék  sorrendjét követik.

ELŐZŐ CIKKEK

  1. 2019 június 16.-án!       – Emlékezzünk imádságos  olélekkel!
  2.  2020 március 30.-án     – Boldog Apor Viilmos  emlékezetére
  3. 2020 április 1.-én        –  Gondolatok  a Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén

A LEGÚJABB CIKK: 

3. Gondolatok  a Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén (2020-4-1)

A Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén Isten kegyelméből láttam meg  világosan , hogy itt az ideje, hogy hozzáfogjak egy szinte lehetetlenek tünő feladat mevalósulásáért dolgozni -a Brigittini Servitores  Sanctissimi Salvatoris közösség ismertetéséről , amely a  swéd Szent Birgitta rend egik  ága. Ha isten is  úgy akaraja, talán emagyar földön is lesznek brigittánus szerzetek, meghonosítva  Szent Birgitta lelkiségét, amelynek egy alpköve  a Szűzany és dicsérete, Isten  dicsőségére, Magyarország hitétének  gazdagítására!

Digitus Domini -A Magyar Kurír Március 25.-iki számában van  szó Szent Brigittáról (eredeti neve Birigitta) https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-brigitta-szerzetesno-europa-tarsvedoszentje

A  WEB oldal  , “Magyarokank magyarul” fejezet (tab) alatt található

Rövid alapvető ismertetés  a “Kik vagyunk  és smit csinálunk?” magyarnyelvű című cikkben

Részletesebb ismertetés  3 angolnyelvű cikkben van, melyekte syándékomban van  magyarra lefordytani, ha Isten ad ehhez  erőt és kegyelmet

  1. The Brigittines of the  Order of the most Holy Saviour” (A Brigittinák Legszentebb  Megváltó Rendje )

2. The  Latin  Traditional Brigttine Divine  Office (A hagyományos latin Brigittina zsolozsma)

3. The Brigittine path -from Servitores Reginae Apostolorum Institute to Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris . The Brigittina  út-  A Servitores Reginae Apostolorum Institute  a Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris Institute lesz)

Adja Isten,  hogy  a Brigittina csírából legyen  virág  Magayrországon is!

ELŐZŐ  CIKKEK

EMLÉKEZZÜNK IMÁDSÁGOS LÉLEKKEL! (2019 VI. 16)

2020 március 30.-án     –  Boldog Apor Viilmos  emlékezetére

Ma van 75 éve, hogy belelőttek, mert a veszélyeztetett asszonyokat akrt megvédeni  erőszaktól.   Április 2.-án hunyt el.   1997 november 9-én  avatt II. János  Pál pápa  boldoggá.  A Magyar Kurír szép cikkben állított neki  emléket.

Lásd: https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-apor-vilmos-puspok-vertanu

Imádkozzunk  sznetté avatásáeért   és kérjük közbenjárását a kornavírus elleni küzdelemben! Mondjuk el a cikkvégén  alálható imádságokat!

Ima Boldog Apor Vilmos szentté avatásáért

Mindenható Örök Isten! A te szolgád, Boldog Vilmos püspök életében szeretettel hajolt le a szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében. Életének hősies feláldozásával megvédte a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől, és ezzel kiérdemelte a vértanúság koronáját.

Kérünk, Istenünk, add, hogy hathatós közbenjárására legyünk mi is élő tagjai Egyházunknak, az igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük.

Dicsőítsd meg, Istenünk, Boldog Vilmos püspök szolgádat azzal, hogy őt a szentek társaságában tisztelhessük, és egykor az ő közbenjárására mi is eljussunk országodba, ahol élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

Istenünk! Te Boldog Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét feláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy akaratodban helytálljunk és testvéreink üdvösségén fáradozzunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Gondolatok  a Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén (2020-4-1)

A Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén Isten kegyelméből láttam meg  világosan , hogy itt az ideje, hogy hozzáfogjak egy szinte lehetetlenek tünő feladat mevalósulásáért dolgozni -a Brigittini Servitores  Sanctissimi Salvatoris közösség ismertetéséről , amely a  swéd Szent Birgitta rend egik  ága. Ha isten is  úgy akaraja, talán emagyar földön is lesznek brigittánus szerzetek, meghonosítva  Szent Birgitta lelkiségét, amelynek egy alpköve  a Szűzany és dicsérete, Isten  dicsőségére, Magyarország hitétének  gazdagítására!

Digitus Domini -A Magyar Kurír Március 25.-iki számában van  szó Szent Brigittáról (eredeti neve Birigitta) https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-brigitta-szerzetesno-europa-tarsvedoszentje

A  WEB oldal  , “Magyarokank magyarul” fejezet (tab) alatt található

Rövid alapvető ismertetés  a “Kik vagyunk  és smit csinálunk?” magyarnyelvű című cikkben

Részletesebb ismertetés  3 angolnyelvű cikkben van, melyekte syándékomban van  magyarra lefordytani, ha Isten ad ehhez  erőt és kegyelmet

  1. The Brigittines of the  Order of the most Holy Saviour” (A Brigittinák Legszentebb  Megváltó Rendje )

2. The  Latin  Traditional Brigttine Divine  Office (A hagyományos latin Brigittina zsolozsma)

3. The Brigittine path -from Servitores Reginae Apostolorum Institute to Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris . The Brigittina  út-  A Servitores Reginae Apostolorum Institute  a Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris Institute lesz)

Adja Isten,  hogy  a Brigittina csírából legyen  virág  Magayrországon is!